O nama

Športsko ribolovna udruga “Šaran” Bakić osnovana je 1983. godine pod nazivom Sportsko ribolovno društvo „Šaran“ Bakić.

Od samih početaka organizira i sudjeluje na raznim natjecanjima. Udruga je u vlasništvu ribnjaka u Bakiću te ribolovnog doma u izgradnji neposredno uz ribnjak.

Od 2015. godine Športsko ribolovna udruga “Šaran” Bakić postaje ovlaštenik ribolovnog prava u ribolovnom području “Drava – Dunav” za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Slatine i općina Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Čađavica u Virovitičko-podravskoj županiji, koje je stekla dana 10. ožujka 2015. godine Rješenjem Ministarstva poljoprivrede (Kl.: UP/I 324-02/15-01/21, Ur. br.: 525-13/05-15-15-1) i Ugovorom o dodjeli ribolovnog prava (Kl.: 324-02/15-01/21, Ur. br.: 525-13/05-15-15-2).

Sjedište Udruge je u Bakiću, Bana Josipa Jelačića 56, 33520 Slatina.

OIB: 83401749665

Kontakti: