Kupovina ribolovne dozvole

Za kupovinu ribolovne dozvole obratite se na broj telefona tajnika udruge 099/693-2056 i 095/370-9374 na adresi Matije Gupca 18, Bakić, 33520 Slatina.

Radno vrijeme tajništva je:

 • Ponedjeljak 09 – 13 h
 • Utorak 13 – 17 h
 • Subota 09 – 13 h

Temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19) te članka 5. stavaka 1. i 3. Pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu (NN 139/20) i članku 37. stavak 7. Statuta ŠRU “Šaran” Bakić, Skupština ŠRU “Šaran” Bakić na sjednici održanoj 25.11.2021. godine u Bakiću donosi odluku o visini iznosa sredstava za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava u 2022. godini:

 • Za sve kategorije, osim kadeta, iznos naknade uz godišnju dozvolu iznosi 500,00 kn / 66,36 € i godišnja dozvola u iznosu od 100,00 kn / 13,27 €.
 • Naknada uz dnevnu dozvolu iznosi 80,00 kn / 10,62 € i dnevna dozvola u iznosu od 20,00 kn / 2,65 €.
 • Naknada uz trodnevnu dozvolu iznosi 200,00 kn / 26,54 € i trodnevna dozvola u iznosu od 50,00 kn / 6,64 €.
 • Naknada uz sedmodnevnu dozvolu iznosi 430,00 kn / 57,07 € i sedmodnevna dozvola u iznosu od 70,00 kn / 9,29 €.
 • Iznos članarine za kadete je 100,00 kn / 13,27 €.

Skupština Športsko ribolovne udruge “Šaran” Bakić je na sjednici održanoj 28.11.2022. godine u Bakiću donijela odluku o visini iznosa sredstava za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava za 2023. godinu:

 • Za sve kategorije, osim kadeta, naknada uz godišnju dozvolu i godišnja dozvola ukupno iznosi 80,00 € / 602,76 kn.
 • Naknada uz dnevnu dozvolu i dnevna dozvola ukupno iznosi 14,00 € / 105,48 kn.
 • Naknada uz trodnevnu dozvolu i trodnevna dozvola ukupno iznosi 35,00 € / 263,70 kn.
 • Naknada uz sedmodnevnu dozvolu i sedmodnevna dozvola ukupno iznosi 55,00 € / 414,39 kn.
 • Članarina za kadete iznosi 14,00 € / 105,48 kn.

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 7,53450 kn = 1,00 €.