Ograničenja u dnevnom ulovu

Radi očuvanja ribljeg fonda, osim lovostaja i zaštitnih mjera, uvedeno je i ograničenje po broju ulovljenih primjeraka riba koje ribič može zadržati odnosno uzeti tijekom jednoga dana.

Dozvoljeni dnevni ulov po ribiču iznosi dva (2) komada plemenite ribe (šaran, smuđ, štuka, linjak, som, kečiga) i/ili pet (5) kilograma ostale bijele ribe.

Sportski ribolov smije se obavljati s najviše tri (3) štapa s po jednom (1) udicom.

Ribič je obvezan prije početka ribolova prijaviti se putem aplikacije mRibic te nakon završetka ribolova, a prije odlaska sa ribolovne vode, upisati podatke o ulovu.

Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od propisanih minimalnih dužina moraju se neoštećene vratiti natrag u vodu.

Izvod iz Ribolovno-gospodarska osnove:

Ne postoji ograničenju u dnevnom i godišnjem ulovu stranih (alohtonih) vrsta riba. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Rješenjem o uvjetima zaštite prirode (klasa: UP/I 612-07/16-71/11, urbroj: 517-07-2-2-16-5, od 6. travnja 2016.) uvodi neograničen izlov (uz zabranu vraćanju u vodu) sljedećih stranih vrsta riba:

1. patuljasti somić (Ameiurusnebulosus)

2. crni somić (Ameiurusmelas)

3. babuška (Carassiusgibelio)

4. bijeli amur (Ctenopharyngodonidella)

5. bijeli tolstolobik (Hypophtalmichthysmolitrix)

6. sivi tolstolobik (Hypophtalmichthysnobilis)

7. sunčanica (Lepomisgibbosus)

8. pastrvski grgeč (Micropterussalmoides)

9. bezribica (Pseudorasboraparva)

Neograničeni izlov bijelog amura te sivog i bijelog tolstolobika odnosi se na populaciju u vodotocima i prirodnim stajaćicama (bare). Ne odnosi na akumulacije, bajere i ribnjake.