Ograničenja u dnevnom ulovu

Radi očuvanja ribljeg fonda, osim lovostaja i zaštitnih mjera, uvedeno je i ograničenje po broju ulovljenih primjeraka riba koje ribič može zadržati odnosno uzeti tijekom jednoga dana.

Sportski ribolov smije se obavljati s najviše tri (3) štapa s po jednom (1) udicom.

Ribič je obvezan voditi popis zadržanog ulova u sportskom ribolovu u elektroničkom obliku putem autorizirane mobilne aplikacije mRibič, bez obzira na tip ribičke dozvole koju je kupio. Ribič je obvezan prije početka ribolova prijaviti se putem aplikacije mRibič te nakon završetka ribolova, a prije odlaska sa ribolovne vode, upisati podatke o ulovu. Očevidnik se vodi po vrstama i količinama (masa u kg i broj komada) zadržane ribe, pritom se vodeći računa o dozvoljenoj količini zadržanog ulova propisanoj planom upravljanja ovlaštenika ribolovnog prava. Ribič je obvezan upisati točne podatke o zadržanom ulovu u aplikaciju prije napuštanja ribolovnog mjesta te završiti očevidnik, čime se podaci automatski šalju ovlašteniku ribolovnog prava, sve u skladu s Pravilnikom o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu  (NN 81/21).

Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od propisanih minimalnih dužina moraju se odmah neoštećene vratiti natrag u vodu.

Sva pravila odvijanja sportskog ribolova na ribolovnim vodama ovlaštenika ŠRU “Šaran” Bakić određena su Revizijom plana upravljanja koju možete pročitati na slijedećem linku:

Maksimalna ukupna količina dozvoljenog dnevnog ulova na ribolovnim vodama ŠRU „Šaran“ Bakić:

Ribič je obvezan označiti zadržani ulov pojedinih vrsta riba odsijecanjem donjeg dijela repne peraje ribe, osim kod primjeraka riba namijenjenih za prepariranje. Ova obveza odsijecanja donjeg dijela repne peraje odnosi se na: šarana, smuđa, štuku, soma, kečigu, mladicu, glavaticu i sve vrste pastrvi. Označavanje se obavlja nakon završetka ribolova, odnosno najkasnije prije napuštanja ribolovnog mjesta.

Dopušta se neograničeni izlov (uz zabranu vraćanja u vodu) trenutno prisutnih, a po mogućem evidentiranju i ostalih stranih vrsta riba u predmetnim ribolovnim vodama ŠRU „Šaran“ Bakić. Strogo zaštićene vrste je zabranjeno loviti.