Ribolovne vode

Ovlaštenik ribolovnog prava Športsko ribolovna udruga “Šaran” Bakić gospodari s ukupno 490,35 ha ribolovnih voda. Od toga tekućice čine gotovo 74% ukupne površine ribolovnih voda, odnosno 362,5 ha, od čega dominira rijeka Drava sa 300 ha. Ostatak površine čini 19 stajaćica sa ukupnom površinom od 127,85 ha.

Popis voda:

Tekućice:
Novodravski kanal
Rijeka Čađavica
Rijeka Drava
Rijeka Voćinka
Županijski kanal
Stajaćice:
Akumulacija Ivanbrijeg
Akumulacija Javorica
Akumulacija Slanac
Bajer u Mikleušu
Bajer u Slatini (novi)
Bajer u Slatini (stari)
Kapinačka bara
Marčina jama
Predrijevačka bara 
Rajšlova bara
Ribnjak u Bakiću
Ribnjak u Bistrici
Ribnjak u Gornjem Miholjcu
Ribnjak u Josipovu
Ribnjak u Novoj Šarovci
Ribnjak u Španatu
Ribnjak u Vaškoj
Ribnjak u Vraneševcima
Sopjanska bara