Ribnjak u Vaškoj

Ribnjak se nalazi u samom selu Vaška.

Izgrađen je na vodotoku IV. reda tako da ima stalan vodostaj. Površina mu je oko 0,8 ha a dubina oko 1 m. Vodena površina je većim djelom prekrivena lopočem. Od ribljih vrsta ovdje možemo naći šarana, štuku, soma, bolena, smuđa, babušku, deveriku, crvenperku, bodorku, ukliju, grgeča i dr.