Kapinačka bara

Kapinačka bara se nalazi oko 2 km sjeverno od mjesta Kapinci.

Površinom je 12 ha, međutim velikim djelom je obrasla trskom tako da zrcalne površine vode ima oko 2 ha, a dubina je oko 1 m pri normalnom vodostaju. Ima nešto vodenog bilja. Obala je uređena u dužini oko 400 m.

Ribiči je često posjećuju a love se babuška, američki somić, šaran, amur, crvenperka, bodorka, štuka i dr.

YouTube player