Bajer u Mikleušu

Bajer u Mikleušu nalazi se u samom mjestu Mikleuš. Površina je oko 1 ha a prosječna dubina oko 1,5 m.

Bajer je nastao iskopom gline za izradu opeke, pa je dno glinovito sa vrlo malo vodenog bilja,. Obala je uređena a ribiči često posjećuju ovu vodu.

Od riba tu se nalaze šaran, štuka, smuđ, som, bodorka, crvenperka, uklija, klen, babuška, sunčanica, američki somić, amur i dr.

YouTube player