Rajšlova bara

Rajšlova bara se nalazi oko 3 km od mjesta Novaki.

Površina je oko 4 ha ali samo manji dio je pod vodom. Kao i Predrijevačka bara, Rajšlova bara nema pristupa vodi. Ribiči je ne posjećuju a u njoj se nalaze iste riblje vrste.