Novodravski kanal

Novodravski kanal  kroz naše područje protječe u dužini od cca 10 kilometara od mjesta gdje se rijeka Voćinka dijeli na Novodravski kanal i Karašicu (oko 0,5 km istočno od mjesta Zvonimirovac)

sve do ušća u rijeku Dravu 3 km sjeverno od mjesta Čađavica.

Širina kanala je od 7 m u gornjem dijelu pa do 20 m pred ušćem, što uvelike ovisi o vodostaju rijeke Drave pa tako i dubina vode varira. Od ušća pa do mosta u Čađavici dubina je od 1 do 3 m dok je uzvodno znatno manja dubina.

Dno kanala je pješčano i dobrim djelom šljunkovito sa vrlo malo vodenog bilja, stoga povoljno za mrijest mrene, podusta i klena. Na 8. kilometru sa svoje lijeve strane dobiva pritoku Branjinska rječica koja je pak obrasla vodenim biljem iako nije atraktivna za sportski ribolov pogodna je za mrijest riba.

Iako se u njemu mogu naći sve riblje vrste kao i u Dravi uglavnom se love: šaran, štuka i som od vrsta zaštićenih lovostajem, a vrlo dobro se love: klen, bolen, bodorka, podust, krupatica, grgeč, crvenperka, babuška, deverika i uvijek prisutna uklija.

YouTube player