Ribnjak u Bakiću

Ribnjak se nalazi u samom mjestu Bakić. Nastao je početkom 80-ih godina prošlog stoljeća iskopom zemlje za izgradnju bankina. Od svog osnutka 1983. godine, ŠRU „Šaran“ Bakić je u više navrata radila iskop i proširenje ribnjaka vlastitim sredstvima. Tako do 1990. nastaju dva manja ribnjaka na parceli kojoj je udruga vlasnik.

2001. godine ponovno se vrši iskop i spajanje ta dva ribnjaka u jednu cjelinu kojoj je sada površina oko 1,5 ha, a sama parcela oko 2 ha. Dubina vode se kreće od 1 do 2 m ovisno o vodostaju. U vodi ima nešto vodenog bilja, obale su uređene.

Ribiči ovu vodu posjećuju svakodnevno tokom cijele godine. Najčešći ulov je šaran, amur, smuđ. Od ribljih vrsta tu su još deverika, bodorka, štuka, bolen, som, crvenperka, uklija, sunčanica, babuška i poneki linjak.