Rijeka Voćinka

Rijeka Voćinka u naše područje gospodarenja ulazi 0,5 km jugozapadno od mjesta Balinci i pruža se dužinom od cca 20 km

do mjesta gdje se dijeli na Novodravski kanal i rijeku Karašicu oko 0,5 km istočno od mjesta Zvonimirovac.

Širina vodotoka je od 3 m u gornjem dijelu pa do 20 m pred vodnom ustavom kod Zvonimirovca dubina vode varira. Na pojedinim mjestima u „virovima“ doseže dubinu i preko 2 m dok između njih svega nekoliko centimetara, u donjem dijelu toka dubina se stabilizira na 1-2 m.

Dno vodotoka je šljunkovito sa vrlo malo vodenog bilja,  ali dosta panjeva i vrba koje rastu u samom vodotoku stoga povoljno za mrijest podusta i klena.

Od ribljih vrsta zanimljivih za sportski ribolov su prvenstveno klen i podust kojima ova rječica obiluje, a tu se još mogu naći štuka, bolen, bodorka, krupatica, grgeč, crvenperka, deverika, dvoprugasta uklija, krkuša, gavčica, uklija a nerijetko i poneka potočna pastrva.