Bezribica (Pseudorasbora parva)

Bezribica je alohtona vrsta i invazivna riba u Hrvatskoj. Prirodno područje rasprostranjenosti joj je Azija.

Unos bezribice izazvao je znatne promjene u zajednicama riba. Ta mala ribica iz Japana najprije je uočena kao pridošlica u Kini. Oko 1960. godine iz pokrajine Yang Tse Kiang unesena je u Rumunjsku. Točan datum unosa u našu zemlju nije poznat, ali se pretpostavlja da je 1970-ih godina već bila prisutna u našim vodama. Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća naseljena je u svim ribnjacima i u nekim otvorenim vodama. Danas naseljava gotovo sve vode jadranskog i crnomorskog sliva Hrvatske, a pronađena je skoro u svim vodama gdje je provedeno poribljavanje šaranom. Promjene i prilagodbe ribljih zajednica tek će uslijediti. U najvećoj su opasnosti endemske vrste koje nastanjuju vodotoke jadranskog sliva jer u tom slivu ne postoje prirodni grabežljivci koji bi mogli uništiti bezribicu.

Usta su gornja, bočna linija je ravna i sadrži 34 do 38 ljusaka. Naraste do 7 cm dužine. Mrijesti se tijekom ljeta pri temperaturi vode između 21 °C do 26 °C. Hrani se beskralješnjacima, posebice planktonskim račićima.