Bolen (Aspius aspius)

Bolen živi po rijekama srednje Europe. Voli bistru ali ne prebrzu vodu. Hrani se sitnom ribom koju lovi po površini i plićacima. Naraste od 5 do 9 kilograma težine. Vitka je tijela, modrozelenih leđa, a bokovi i trbuh su srebrni. Peraje su mu rumenkaste i ima duboko usječena i velika usta. Mrijesti se u travnju i svibnju i tada se skuplja u jata koja kreću u plićake. Osjetljiv je pa izvan vode brzo ugine. 

Pred zimu se bolen povlači za sitnom ribom prema dnu, gdje prezimi i lovi sitnu ribu. Lovi se na “raub” na sasvim sitnu ribu i vrlo tanak pribor, a mamac se pušta niz struju. Priborom za potezanje lovi se također najlonom i malim svijetlim varalicama. Lovi se i umjetnom mušicom, najbolje za vrijeme toploga sunčanog proljeća i ljeti. Jasno je da voda mora biti bistra. U obzir dolaze prirodni kukci, a od umjetnih bumbari i razne imitacije ribica. 

Meso bolena je bijelo i mekano pa je, iako ima dosta kostiju, vrlo dobro.