Gavčica (Rhodeus amarus sericeus)

Gavčica je riba iz porodice šarana (Cyprinidae), reda šaranki (Cypriniformes). Nazivaju je još gavica, platičica, gorka pljucavica, okruglica i dr. Nastanjuje mirnije vode srednje i istočne Europe te Sibira.

Sa leđne strane sivo zelena, na bokovima i trbuhu srebrnkasta, duga do 7 cm. Hrani se sitnim pridnenim životinjama i biljem. Tijekom mrijesta ženka do 5 cm dugom leglicom ubaci ikru u škržne listove slatkovodnih školjkaša, među kojima se razvijaju mladunci.