Linjak (Tinca tinca)

Tijelo mu je dosta nisko i čvrsto, rep bez velikog ureza. Usta su mu mala i na uglovima ima par brčića. Ljuska mu je sitna, koža debela i sluzava. Bočna mu je linija puna a u prednjem dijelu se blago uzdiže prema glavi. Leđa su mu tamnozelena ili sasvim tamna, a bokovi i trbuh zelenkasto tamni ili zlatno žuti, što ovisi o boji i bistrini vode u kojoj živi. Živi u stajaćim i tekućim vodama Europe bogatim biljem, muljem i glinom. 

Naraste obično do 2 kg težine. Mrijesti se od svibnja do lipnja, a ikru odlaže na vodeno bilje. Zimu provodi zakopan u mulju i spada među vrste riba koje mogu živjeti s malim postotkom kisika u vodi. Hrani se poput šarana sitnim životinjicama i mekušcima sa dna. 

Dosta je mirna riba. Lovi se na plovak priborom za udičarenje kao i šaran, obično u proljeće, a prihvatiti će glistu polagano i oprezno. Intenzivno se hrani samo ljeti, a zimi troši ono što je do tada uhvatio. 

Što je voda bistrija, linjak se više povlači ka sredini riječnog korita, inače se skriva u travama i vodenom bilju. Na udici linjak je borben pa ga treba hvatati čvrstim priborom.

Meso mu je masno i ukusno, posebno ako živi u tekućim vodama jer tada nema mirisa po mulju.