Nosara (Vimba vimba)

Nosara ima dužu glavu, izrazito izdužen nos i po tome podsjeća na podusta. Leđa su joj modra, a trbuh bijel. Grudna i trbušna peraja su narančasta, a ostala siva. Usta su donja, polumjesečasta. Naraste najviše do 50 cm i više od 1 kg, ali su obično manje.

Dobro se lovi u proljeće ili u kasno ljeto, na dubljim mjestima. Nosara je pretežno vegetarijanac. Osim zelenih i nitastih algi koje sebi svojstvenim ustima struže sa kamenja, jede i larve insekata, račiće i crviće.

Ženke su malo veće od mužjaka iste dobi i razlikuju se morfološki, zbog jajašaca koje nose. Mužjaci pocrne na leđima, pocrvene na stomaku, njihova peraja postanu crvena, a vrhovi leđnih i bočnih peraja postanu tamni i razvijaju se izraštaji na tijelu tijekom sezone mrijesta. Ženke također mogu razviti izraštaje, ali manje postojane.