Sabljarka (Pelecus cultratus)

Živi u bočatim i slatkim vodama u području slivova Crnog, Kaspijskog, Aralskog i Baltičkog mora. U proljeće ulazi u rijeke gdje se i mrijesti. Hrani se sitnim životinjicama i planktonima, a kod nas živi u slivu Dunava. 

Naraste do 45 cm dužine i oko pola kilograma težine. Tijelo joj je izduženo s oštrim bridom na trbuhom koji je zaokružen. Bočna linija je izlomljena i valovita, a leđa ravna. Usta su joj zavrnuta gore i gotovo okomito urezana. Prsne peraje su vrlo dugačke, šiljaste i sabljasto savinute. Hrbat joj je modar, a bokovi srebrnasti. 

Meso joj je puno kostiju i lošeg okusa.