Smuđ kamenjar (Stizostedion volgense)

Živi u južnoj Rusiji u rijeci Volgi i Dnjepru, a kod nas živi u slivu Dunava te na donjim dijelovima Save i Drave. Vrlo je sličan pravom smuđu. Po građi tijela nešto je vitkiji, a leđne mu se peraje dodiruju. Škržni je poklopac sasvim pokriven ljuskama. Ljuske su mu nešto veće nego kod običnog smuđa. Naraste do 50 cm i 1,5 kilograma težine.