Smuđ (Stizostedion lucioperca)

Živi u rijekama Europe i Amerike i jezerima cijele srednje i istočne Europe, te u Aziji. Ima ga i u finskim jezerima do 64° sjeverne širine te u azijskim rijekama sliva Crnog, Kaspijskog, Azovskog i Aralskog mora. Kod nas živi u Dunavskom slivu i u jezerima Panonske nizine.

Tijelo mu je valjkastog oblika, vitko i izduženo sa malim i čvrstim ljuskama. Leđa su mu tamnija sa dvodijelnim perajama, a bokovi zelenkasti sa 8 do 12 tamnih pruga, dok je trbuh bjelkast. Leđna i repna peraja imaju tamne pjege, a ostale su sivkaste i bez pjege. Zubi su mu oštri, usta su mu manja, a ždrijelo usko. Zato napada manje i sitnije ribe nego štuka. Naraste do 15 kilograma težine. 

Smuđ voli duboku, čistu i tekuću vodu te šljunkovito dno. Ne voli mekano muljevito dno, ali isto tako niti prebrze ili prehladne vode. Odgovara mu temperatura vode između 10 i 18 °C.

Mrijesti se od travnja do lipnja, a ženka pušta ljepljivu ikru na vodeno bilje. Ikra mu je sitnija od ikre grgeča. Oplođenu ikru jedno vrijeme čuva mužjak. Mlađ se u početku hrani životinjskim planktonom, ali ubrzo napada i jede sitnu ribu.

Smuđ je plašljiv i kreće se noću. Najbolje se lovi od kolovoza do studenog ujutro i navečer. Lovi se pri dnu na malu ribicu i tanji pribor. Pri potezanju varalicom treba vući pri dnu i izabrati manje teške, ali uže varalice te voblerima u večernjim satima. Pri lovu na smuđa ne treba metalni predvez. Smuđ je osjetljiv i nije ga teško izvaditi kad se uhvati. Pri lovu na smuđeve najuspješnije se pokazalo stavljanje razrezanih ribica na udicu. Vjerojatno je to uspješnije zbog toga jer miris krvi privlači smuđa, a smuđ ima odlično razvijeno osjetilo njuha. Potrebno je uzeti nešto teže olovo, već prema jakosti vodene struje, da nam mamac bude pri dnu, zatim dulji predvez vezan vrtilicom i na kraju udicom na koju se stavi pola kedera tako da rep bude odozgo a udica utaknuta u kedera na kraju polovice, ali na način da se vršak udice ne vidi. Najobičniji način lovljenja smuđa je pomoću laganog plovka i žive ribice, ali tako možemo loviti u vodama gdje struja nije prejaka. Plovak mora biti lagan da ga smuđ može lako podvući pod vodu jer ako osjeti jači otpor odmah će pustiti mamac.

Smuđ ima izvrsno meso i malo kostiju, te je tražena i skupa riba.