Akumulacija Javorica

Akumulacija Javorica nalazi se 5 km jugozapadno od centra Slatine. Nastala je izgradnjom brane na vodotoku Javorica početkom 21. stoljeća.

Površinom od 14,6 ha i prosječnom dubinom oko 2,5 m druga je stajačica po veličini kojom gospodari ŠRU „Šaran“ Bakić ali prva po posjećenosti sportskih ribolovaca.

Mjestimice su uz rubni plići dio akumulacije zabilježeni uskolisni rogoz, trska, vodena menta, žabočun, te močvarna perunika. Od submerznih makrofita primijećeni su kovrčavi mrijesnjak, vodeni žabnjak, te klasasti krocanj (drijezga) koji se sve više šire. Pojas uz obalu većim dijelom je održavan košnjom.

Javorica je akumulacija koja prvenstveno služi za zaštitu od poplava tako da djelatnici Hrvatskih voda često spuštaju razinu vode za oko pola metra, što izaziva revolt kod ribiča.

Dno je glinovito, jednim djelom uz šetnicu nasipan je šljunak.

Na Javorici se mogu zateći ribiči tijekom cijele godine, a od riba se love šaran, amur, smuđ, štuka, som, babuška, deverika, grgeč, američki somić, bodorka, crvenperka, uklija, a u zadnje vrijeme rijeko se lovi linjak. Još su prisutni klen, bolen, gavčica, krupatica i dr.

YouTube player