Izrađena revizija plana upravljanja ribolovnom zonom

Obavještavamo sve naše ribiče i članove da je ŠRU „Šaran“ Bakić izradio reviziju plana upravljanja ribolovnom zonom i da su nastupile određene promjene koje se, između ostalog, tiču modela upravljanja ribolovnim vodama (uveden model ulovi i pusti) i zadržavanja ulova.

Revizija plana upravljanja za ribolovnu zonu jest periodično (svakih šest godina) usklađenje plana upravljanja sukladno novonastalim uvjetima na nekom ribolovnom području za koje vrijedi plan upravljanja (NN63/19). Revizija plana upravljanja omogućuje ovlašteniku ribolovnog prava uvid u postojeće stanje ribolovnih voda (površine, dužine, širine, dubine, fizikalno-kemijski, biološki i ihtiološki aspekti), uz procjenu godišnje produkcije riba u pojedinim ribolovnim vodama te ukupnu produkciju riblje zajednice na ukupnom ribolovnom području kojima ovlaštenik upravlja. Temeljem tih spoznaja, revizija opisuje osnovna obilježja ihtiofaune te propisuje mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha uključujući i količinu dopuštenog ulova riba u ribolovnim vodama ovlaštenika ribolovnog prava. Sve navedene mjere usmjerene su očuvanju i zaštiti ribolovnog područja te njegovog unapređenja do optimalnog stupnja prirodne produkcije uključujući i poribljavanje.

Podaci za reviziju plana upravljanja prikupljeni su nakon višekratnih obilazaka terena na kojem je obavljen znanstveno-nastavni ribolov na pojedinim, odabranim lokalitetima ribolovnih voda ovlaštenika ribolovnog prava. Revizija plana upravljanja za ribolovnu zonu ovlaštenika ribolovnog prava Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Bakić,Bana Jelačića 56, 33520  Slatina, izrađena je tijekom 2021. i 2022. godine na temelju Ugovora između ovlaštenika ribolovnog prava i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek; Klasa: 035-01/21-02/01; Ur. broj: 2158-94-02-21-06; od 25. veljače 2021., a izvršena je sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/2019), Pravilniku o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu (NN 79/2020).

Uvid u Reviziju plana upravljanja možete izvršiti klikom na slijedeći link: