Zamjena uvjerenja o položenom ribičkom ispitu

Obavještavamo ribiče koji su izvršili zamjenu uvjerenja o položenom ribičkom ispitu u prošloj godini da se ista nalaze u tajništvu udruge ŠRU “Šaran” Bakić, a ribiči ih mogu preuzeti u radno vrijeme tajništva.