OBAVIJEST

 „Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19) te članka 5. stavaka 1. i 3. Pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu (NN 139/20) i članku 37. stavak 7. Statuta ŠRU Šaran Bakić, Skupština ŠRU Šaran Bakić na sjednici održanoj 25.11.2021. godine u Bakiću donosi odluku o visini iznosa sredstava za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava :

– U 2022. godini za sve kategorije osim kadeta iznos naknade je 500 kn i godišnju dozvolu u iznosu od 100 kn.

– Naknada uz dnevnu dozvolu je 80 kn i dnevna dozvola u iznosu od 20 kn.

– Naknada uz trodnevnu dozvolu je 200 kn i trodnevna dozvola u iznosu od 50 kn.

– Naknada uz sedmodnevnu dozvolu je 430 kn i sedmodnevna dozvola u iznosu od 70 kn.

– Iznos članarine za kadete je 100 kn.“